Baner URK
Biuro Rektora

Do podstawowych zadań Biura Rektora należy:

  • obsługa sekretarska Rektora, w tym prowadzenie terminarza zajęć Rektora
  • koordynacja prac jednostek administracji podległych Rektorowi i prorektorom
  • prowadzenie dziennika korespondencji oraz rozdział pism po dekretacji Rektora
  • gromadzenie i opracowywanie materiałów potrzebnych do przygotowywania projektu porządku obrad Senatu i Rady Uczelni oraz organizacja i obsługa ich posiedzeń
  • protokołowanie obrad, prowadzenie zbiorów protokołów i uchwał Senatu oraz Rady Uczelni
  • przygotowywanie materiałów związanych z realizacją uchwał Senatu oraz Rady Uczelni
  • prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych
  • prowadzenie rejestru osób wyróżnionych „Odznaką za wybitne zasługi dla Uczelni” oraz innymi tytułami i odznaczeniami okolicznościowymi nadawanymi przez Uczelnię
  • prowadzenie Kroniki Uczelni

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK