Baner URK
Konwent

Konwent jest organem Uniwersytetu Rolniczego, powoływanym i odwoływanym przez Senat na wniosek Rektora.

Konwent pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Rektora.

W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele:

  • organów samorządu terytorialnego i zawodowego;
  • instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych;
  • organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego;
  • przedsiębiorców i instytucji finansowych;
  • przedstawiciele uczelni w liczbie nie większej niż połowa składu.
Skład Konwentu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK