Październik 2020
Udostępnij:

SPOTKANIE ONLINE


Spotkanie inauguracyjne, dotyczące otwarcia Konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II", organizowanego w ramach Projektu „Inkubator innowacyjności 4.0" odbędzie się online dn. 21.10.2020 r. w godz. 10:00 do 11:30 i zostało utworzone w programie MS Teams.

Agenda:

10:00 – 10:15 – Otwarcie Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10:15 – 10:30 – Prezentacja pt. „Skuteczność realizacji Projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” oraz omówienie założeń nowego Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w Uczelni” dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10:30 – 11:10 – Omówienie przez Brokerów procedur i dokumentów związanych z Konkursem „Grant na Innowacje – Edycja II” mgr Wojciech Borówka – Broker Innowacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mgr inż. Wojciech Przywała – Broker Technologii Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

11:10 – 11:30 – Dyskusja i pytania

Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Środki przeznaczone będą na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych oraz dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach konkursu „Grant na Innowacje – Edycja II” wynosi  100 000,00 zł netto na jedną pracę przedwdrożeniową.

Konkurs jest dofinansowany z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

WARSZTATY STARTUP SCHOOL UR

GRANT NA INNOWACJE

Zapraszamy do udziału!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK